Ondergrondtechniek

Er gaat niets boven de juiste basis

Professioneel bewerkte en voorbereide vloeren zijn de voorwaarde voor het foutloos en goed leggen van alle soorten vloerbedekkingen. Net zo belangrijk als een goede bescherming tegen vocht uit de ondergrond is het vervaardigen van een efficiënte hechting.

Het vloersysteem van THOMSIT biedt u professionele materialen om vloeren vakkundig en conform de richtlijnen voor te bereiden en zo uw opdrachtgever een optimaal resultaat te leveren.

Als ondergrond worden alle vloeren bedoeld waarop een nieuwe bedekking moet worden aangebracht. Daartoe behoren zowel betonvloeren, de aanwezige vloerafwerking als ook alle lagen daartussen. Vloeren behoren tot de belangrijkste componenten van een gebouw. Ze worden het zwaarst belast en vormen de basis voor alle volgende werkzaamheden. Ondergronden moeten bestand zijn tegen belastingen, maar tegelijkertijd ook goed geluidsisolerend zijn. Of ze moeten eenvoudig in het onderhoud zijn, maar tegelijkertijd ook elektrisch geleidend zijn.

Een vakkundige vloeropbouw op onderconstructies herkennen, beoordelen en vervaardigen is een moeilijke taak waar men op het gebied van de vloertechniek mee te maken krijgt. Om de samenhang en de afhankelijkheid van de afzonderlijke factoren onderling te verduidelijken, wordt het UBA-principe gehanteerd.

Het ondergrond-vloerbedekking-eisenprincipe (UBA, naar het Duitse Untergrund-Bodenbelags-Anforderungs-Prinzip):

Alle drie de elementen, d.w.z. de ondergrond, de vloerbedekking en de eisen die aan de gehele vloeropbouw worden gesteld, zijn nauw met elkaar verbonden, zijn afhankelijk van elkaar en vormen de essentie voor aanbesteding, offerte en advies. Altijd overlappen meerdere aspecten elkaar (zie grafiek). Zo kunnen geen concrete aanbevelingen worden gedaan voor legmaterialen wanneer bijvoorbeeld de vloerbedekking bekend is, maar de ondergrond niet. Aan de andere kant volstaat het ook niet om alleen de eisen die aan de vloer worden gesteld te kennen, wanneer er geen informatie beschikbaar is over de lastverdelingslaag.

Grondige en vroegtijdige kennis van de ondergrond helpt de opdrachtnemer van vloerbedekkingswerkzaamheden om in het kader van zijn controleverplichtingen een competente en accurate offerte op te stellen en zodoende schade in tweede instantie uit te sluiten.

Het is afhankelijk van het vakmanschap in hoeverre een uitvoerder de bijzonderheden van de verschillende ondergronden kent, kan beoordelen en hij kiest voor de juiste en modernste hulpstoffen voor de nieuwe opbouw van de vloerconstructie.

Controleverplichtingen:

In DIN 18365 "Bodenbelagarbeiten" (vloerbedekkingswerkzaamheden) en DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten"(werkzaamheden aan parketvloeren en houten vloeren) staan de noodzakelijke controle- en informatieverplichtingen duidelijk omschreven.

Hierin staan de ondergronden en de randvoorwaarden beschreven en tevens o.a. hoe om te gaan met grotere oneffenheden, scheuren in de ondergrond, verontreinigde oppervlakken en het ontbreken van een verwarmprotocol van verwarmde vloerconstructies.

Bij vragen over methodes en details van de controles kan je persoonlijk advies vragen aan de THOMSIT adviseurs.

In vijf stappen naar een professionele vloeropbouw

Welke ondergrond is er aanwezig, hoe gaat de vloer gebruikt worden en welke vloerbedekking moet worden gelegd?

Meer informatie

2. Bewerken

Met name oude ondergronden dienen voor het leggen van de bedekking zorgvuldig en vakkundig te worden hersteld. Resten van de oude toplaag, egaliseermiddelen of lijmresten moeten volledig worden verwijderd. Maar ook voor nieuwe dekvloeren geldt dat scheuren krachtgesloten moeten worden gesloten, gaten worden gevuld en uitgebroken delen worden aangevuld.

Na het zorgvuldig schoonmaken en machinaal slijpen worden oude of nieuwe ondergronden behandeld met voorstrijk of primer. Dit is essentieel voor de hechting en het optimale verloop van de vervolgens op te brengen egaliseermiddelen. Er kan echter ook een zeer compacte afsluitende laag van epoxyhars noodzakelijk zijn tegen restvocht uit de ondergrond.

Meer informatie

Met vakkundig gemengde en verwerkte egaliseermiddelen kan zelfs in dikkere lagen een sterk oppervlak worden vervaardigd dat klaar is om de toplaag op te leggen.

Meer informatie

5. Lijmen en leggen

Hoe gelijkmatiger de ondergrond, des te gemakkelijker, ergonomischer en ook preciezer kan de lijm worden aangebracht en de vloerbedekking worden gelegd.

Meer informatie
Zoek naar in productnaam: