PRIVACY

PCI Group (PCI en Thomsit) is verheugd dat u onze website bezoekt en dankt u voor uw belangstelling voor ons bedrijf.

PCI neemt gegevensbescherming serieus. Deze privacyverklaring beschrijft:

- de persoonsgegevens die PCI verzamelt wanneer u onze website bezoekt
- de doeleinden waarvoor PCI deze gegevens gebruikt
- de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
- de ontvangers van zulke persoonsgegevens
- het tijdsbestek waarvoor zulke persoonsgegevens zullen worden opgeslagen
- of u verplicht bent persoonsgegevens te verstrekken
Verder willen we u informeren over:
- het bestaan van uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens
- de beheerder in de zin van wetten op gegevensbescherming en, waar van toepassing, onze medewerker gegevensbescherming

1. Welke persoonsgegevens verzamelt PCI  wanneer u onze website bezoekt?

(1) Wanneer u onze website bezoekt zonder contact met ons op te nemen of in te loggen, stuurt uw browser de volgende informatie automatisch naar onze server:

- IP-adres van uw computer
- Informatie over uw browser
- Website waar u op was net voordat u belandde op onze website
- URL of aangevraagde bestand
- Datum + tijdstip van uw bezoek
- Volume van doorgestuurde gegevens
- Statusinformatie, bijv. foutmeldingen

(2) Als u contact met ons opneemt via e-mail of d.m.v. een contactformulier op onze website, ontvangen we de volgende informatie:

- Uw e-mail adres en verdere informatie die u verstrekt via e-mail of contactformulier
- Datum + tijdstip van uw bericht

(3) Onze website biedt de mogelijkheid zich gratis aan te melden voor een e-mail-newsletter. Inhoud van de newsletter zijn product-specifieke vakinformatie, acties en eventuitnodigingen. Als een gebruiker zich registreert voor het ontvangen van de newsletter, worden de aangevraagde gegevens in het aanmeldingsmasker naar ons doorgestuurd:

- Aanspreektitel
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres

De volgende gegevens worden in het complete newsletter-registratieproces bovendien optioneel opgevraagd:

- Firma
- Afdeling/Beroep
- Adres
- Telefoon
- Fax
- Type gebruiker (handelaar, verwerker, planner/architect, private bouwheer, openbare instelling, overige)
- Interessezwaartepunten

De volgende gegevens worden bij newsletter-registraties aanvullend overgedragen:

- IP-adres van het gebruikte toestel
- Datum en tijdstip van de registratie

(4) Onze website biedt de mogelijkheid zijn met zijn persoonlijke gegevens te registreren en zich een gebruikerprofiel op te stellen om daardoor bijkomende gratis diensten te kunnen gebruiken. De invoer vindt plaats via een aanmeldingsmasker. De data worden naar ons doorgestuurd en worden bij ons opgeslagen.
De volgende personendata worden bij de websiteregistratie opgevraagd:

- Aanspreektitel
- Voornaam
- Achternaam
- Adres
- E-mailadres
- Telefoon
- Gebruikergroep (vakhandelaar, verwerker, planner/architect, privaat, overige)

De volgende data worden bij de profielopmaak op de website optioneel aanvullend opgevraagd:

- Fax
- Firma
- Bijlage
- Uw handelaar
- Klantnummer
- Handelsregisternummer
- Sofinummer of omzetbelasting-ID
- Land
- Taal

De volgende data worden bij de profielopmaak op de website aanvullend opgevraagd:

- IP-adres van het gebruikte toestel
- Datum en tijdstip van de registratie

2. In welke omvang en voor welke doeleinden verwerkt PCI  deze gegevens?

(1) Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken we uw IP-adres en de andere gegevens die uw browser automatisch doorstuurt aan onze server (zie sectie 1 (1)) om:

a) de aangevraagde inhoud naar uw browser te sturen. Door dat te doen slaan we het complete IP-adres alleen op in de mate die noodzakelijk is om u de aangevraagde inhoud te sturen.

b) uw IP-adres naar een serviceprovider sturen om uw publieke IP-adres in kaart te brengen met bedrijfs- en industriegerelateerde informatie (geen persoonlijke informatie). Deze bedrijfs- en industriegerelateerde informatie zal worden verwerkt voor ons webbeoordelingssysteem. In deze verwerkingsfase wordt uw IP-adres op geen enkel tijdstip opgeslagen bij onze serviceprovider of in ons systeem.

c) ons beschermen tegen aanvallen en de juiste behandeling van onze website waarborgen. Door dat te doen slaan wij genoemde gegevens tijdelijk en met beperkte toegang voor een maximumperiode van 180 dagen op. Deze periode kan worden verlengd indien en in de mate die nodig is om aanvallen en incidenten te vervolgen.

PCI  zal de gebruiker van een IP-adres alleen onderzoeken in geval van een illegale aanval.

(2) Wij slaan het IP-adres van je computer op na de laatste acht cijfers van het IP-adres te hebben verwijderd, d.w.z. in anonieme vorm, voor web-doelgroepmeting die ons instaat stelt onze website te verbeteren. Wij verwijderen de laatste acht cijfers van het IP-adres onmiddellijk na het verzamelen. Dat is de reden dat wij geen persoonsgegevens verzamelen over uw gebruik van onze website.

(3) Als u contact met ons opneemt via e-mail of het contactformulier op onze website, gebruiken wij de gegevens onder sectie 1 (2) om te antwoorden en zo mogelijk aan uw verzoek te voldoen. We slaan deze gegevens op in de mate die noodzakelijk is om te antwoorden en aan uw verzoek te voldoen.

(4) Voor het doorsturen van newsletters wordt het aangegeven e-mailadres van de gebruiker na zijn newsletter-registratie gebruikt. De andere persoonlijke data die tijdens het registratieproces worden verzameld dienen ter vermijding van datamisbruik en ter bescherming van het gebruikte e-mailadres.

(5) De registratie dient ter voorbereiding en afhandeling van processen in het kader van overeenkomstafsluitingen en rekeningplaatsen waarbij de betreffende persoon een deel van een overeenkomst wordt.
Gebruikers moeten zich aanvullend registreren om bepaalde inhouden en diensten in aanmerking te kunnen nemen.

3. Is het verstrekken van de gegevens verplicht? Heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking?

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt uw browser de informatie onder sectie 1 (1) automatisch naar onze server. U bent vrij om deze gegevens door te sturen. Zonder het verstrekken van deze gegevens zijn we niet in staat om u de aangevraagde inhoud te sturen.

U bent niet verplicht om ons je geanonimiseerde gegevens voor web-doelgroepmeting te laten gebruiken. U bent ook niet verplicht om ons uw IP-adres te laten gebruiken voor het in kaart brengen met uw bedrijfs- of industrie-informatie.

U kunt bezwaar maken tegen zulke verwerking van uw geanonimiseerde gegevens door te klikken op de volgende knop

Modify Privacy Options

Zo'n bezwaar heeft geen consequenties. U kunt doorgaan met het gebruiken van onze website.
Als u contact met ons wilt opnemen via e-mail of via het contactformulier op onze website, staat het u vrij de gegevens door te sturen onder sectie 1 (2). Wij zullen verplichte velden op een contactformulier markeren, als die er zijn. Als u de benodigde gegevens niet verstrekt, kunt u ons beletten om te antwoorden en goed aan uw aanvraag te voldoen.

U kunt op elk moment verzet aantekenen tegen het gebruik van uw data door een mededeling per e-mail aan thomsit-info@pci-group.eu.

4. Wat is de wettelijke basis voor de verwerking?

De wettelijke basis voor de verwerking onder sectie 2 is punt (f) van artikel 6 (1) Algemene Verordening Gegevensbescherming. De wettelijke belangen worden vastgesteld door de doeleinden die beschreven zijn onder sectie 2.

5. Aan welke ontvangers sturen we uwgegevens?

We sturen de gegevens vermeld in sectie 1 naar gegevensverwerkers die gevestigd zijn in de Europese Unie voor de doeleinden die vastgelegd zijn in sectie 2. Zulke gegevensverwerkers verwerken persoonsgegevens alleen na instructies van ons en de verwerking wordt uitgevoerd ten behoeve van ons. Het is niet onze bedoeling om uw persoonsgegevens over te brengen naar een derde land.

6. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

PCI  heeft technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om te zorgen voor een gepast niveau van beveiliging om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige wijziging, vernieling, verlies of niet-gemachtigde ontsluiting. Deze maatregelen zullen voortdurend worden uitgebreid in lijn met technologische ontwikkelingen.

7. Gebruiken wij cookies op onze website?

We zullen u informeren over het gebruik van cookies op onze cookie-lintbalk wanneer u onze website bezoekt. U accepteert het gebruik van cookies door onze website verder te gebruiken. We willen u informeren over de cookies die we gebruiken en hoe u cookies afwijst.

1. De volgende cookies zijn voor de vlotte werking en voor bepaalde diensten van onze website belangrijk:

SessionPersistence
(PHPSESSID)

 

Deze cookies maken het ons mogelijk instellingen op te slaan die u tijdens uw bezoek aan onze website gekozen hebt.

Wordt gewist zodra u uw browser-cache leegmaakt of de browser sluit.

SessionConsent
(Cookie Disclaimer)

 

Deze cookie slaat de informatie op dat u akkoord bent met het gebruik van cookies op onze website.

Wordt gewist zodra u uw browser-cache leegmaakt of een jaar na uw bezoek.

customerType

 

Deze cookie slaat de informatie op over uw gebruikerinputs in de Live-Chat.

Wordt gewist zodra u uw browser-cache leegmaakt of de browser sluit.

fe_typo_user

 

Deze cookie slaat de informatie op over uw profiel na uw aanmelding/registratie op de homepage.

Wordt gewist zodra u uw browser-cache leegmaakt of de browser sluit.

2.      Met de volgende cookies moeten wij het gebruik van onze website:

WT_FPC

 

Webtrends stelt het gebruik van bezoekers vast via het primaire domein en alle subdomeinen. Dit vindt plaats door het instellen van een First Party Cookie op het primaire domein op een wijze die het mogelijk maakt dat ook subdomeinen deze cookie kunnen lezen.

2 jaar na het bezoek aan onze pagina

__utma

 

Deze cookie maakt het ons mogelijk te zien hoeveel bezoekers op de homepage komen en hoe vaak.

2 jaar na het bezoek aan onze pagina

__utmb

 

Deze cookie registreert wanneer een pagina gesloten wordt en wordt in verband met __utmc gebruikt om te meten hoe lang bezoekers onze individuele pagina’s bekijken.

30 minuten na het bezoek aan de pagina

__utmc

 

Deze cookie registreert wanneer pagina wordt gesloten en wordt in verband met  __utmc gebruikt om te meten hoe lang bezoekers onze pagina’s bekijken.

Wordt gewist zodra u uw browser-cache leegmaakt of de browser sluit

__utmt

 

Deze cookie wordt gebruikt om de polling rate te verlagen.

10 minuten na het eerste bezoek aan de pagina resp. 10 minuten na de laatste dataoverdracht

__utmz

 

Volgt op de voet hoe bezoekers onze website vinden - of ze bijvoorbeeld via een search engine of via links van andere websites komen of het webadres rechtstreeks hebben ingevoerd. Wijst op de volgorde van de pagina’s die bezoekers opvragen.

6 maanden na het bezoek aan onze pagina

utag_main

 

Het Tealium Tag Management plaatst de cookie utag_main. Deze cookie registreert met behulp van enige waarden op anonieme wijze de gebruikersessie, zoals met een unieke identifier voor de sessie en een Unix/Epoch-tijdstempel.

1 jaar na het bezoek aan onze pagina

U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en zo beslissen welke cookies u toelaat en welke cookies u wilt afwijzen. Wij wijzen u erop dat u mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken, als u gebruik van de cookies onder punt 7.1 niet toelaat.

8. Gebruik van webanalysetools
8.1 Google™ Analytics

Onze websites gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google").

Google Analytics gebruikt cookies. De door de cookie bekomen informatie over uw gebruik van onze websites wordt doorgestuurd naar een server van Google, welke zich overwegend in de VSA bevinden en daar opgeslagen. We willen u erop wijzen dat onze website Google Analytics werd aangevuld met code "gat._anonymizeIp();", om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te waarborgen. Daardoor vindt onmiddellijk en in een vluchtig geheugen een afkorting van het IP-adres plaats, als dit wordt doorgestuurd naar het Google Analytics-dataregistratienetwerk.

In onze opdracht zal Google de door de cookies geregistreerde informatie gebruiken om uw gebruik van onze websites te analyseren, reports over het gebruik van onze websites samen te stellen en om voor het overige met het gebruik van onze websites en het algemene internetgebruik verbonden dienstprestaties op te tekenen. Het (afgekorte) IP-adres wordt niet met andere data van Google samengebracht. Naast de voornoemde browserinstellingen kunt u de verwerking van uw data door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:

·        http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Als alternatief voor de Browser-Add-On of binnen browsers op mobiele toestellen, moet u op deze Link klikken om de registratie door Google Analytics binnen de website voortaan te voorkomen. Daarbij wordt een Opt-Out-cookie op uw toestel aangebracht dat de toekomstige registratie van uw data bij het bezoek aan deze website verhindert. Wist u uw cookies, dan moet u opnieuw op deze link klikken. Meer informatie hierover vindt u onder http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  https://policies.google.com/?hl=en  resp. onder https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en (general information on Google Analytics and data protection).

8.2 Webtrends Webanalyse

Met behulp van cookies registreert het analysetool Webtrends anoniem gemaakte informatie over hoe onze websites worden gebruikt. De daardoor vergaarde informatie helpt ons om onze respectieve website continu aan te passen aan de vereisten van onze bezoekers. De Webtrends-Cookie vergaart informatie op anoniem gemaakte wijze en levert onder andere informatie op hoeveel personen onze pagina bezoeken, van welke pagina’s deze bezoekers komen en welke pagina’s u hebt opgeroepen. Verdere informatie hierover krijgt u in de Statement van databescherming van Webtrends.
www.webtrends.com/terms-policies/privacy/privacy-notice/

9. Integratie van Google Maps

(1) Deze website gebruikt het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen u interactieve kaarten rechtstreeks in de website worden aangewezen, dit maakt u het comfortabele gebruik van de kaartenfunctie mogelijk.

(2) Door het bezoek aan de website verkrijgt Google de informatie dat u de overeenkomstige onderzijde van deze website hebt opgevraagd. Bovendien worden de onder punt 3 van deze verklaring genoemde data doorgestuurd. Dit vindt plaats onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt via dewelke u bent ingelogd, of er geen gebruikeraccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw data rechtstreeks in uw account geplaatst. Als u de plaatsing van uw profiel bij Google niet wenst, moet u uitloggen voor activering van de button. Google slaat uw data op als gebruiksprofiel en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of op de vraag afgestemde organisatie van zijn website. Dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het maken van op de vraag afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over zijn activiteiten op deze website. U hebt recht om verzet tegen de vorming van dit gebruikerprofiel, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht aan Google moet richten.

(3) Verdere informatie over het doel en de omvang van de dataverzameling en de verwerking ervan door de plug-in-aanbieder vindt u in de privacy policies van de aanbieder. Daar bekomt u ook bijkomende informatie over uw betreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgebonden data ook in de VSA en heeft zich aan de EU-US Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10. Integratie van Google Fonts

Deze pagina gebruikt alleen uniforme weergave van fonts, de zogenaamde Web Fonts, die door Google worden ter beschikking gesteld. Bij de oproep van een pagina laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browser-cache, om teksten en fonts correct weer te geven. Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de server van Google. Hierdoor verkrijgt Google de informatie dat via uw IP-adres onze website werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats in het belang van een uniforme en aansprekende weergave van ons online-aanbod. Dit komt neer op een gewettigde interesse in de zin van art. 6 al. 1 letter f DSGVO. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaard font van uw computer gebruikt. Verdere informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacy policy van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

11. Youtube

Deze internetpagina bevat minstens een plugin van YouTube, toebehorend aan Google Inc., gevestigd in San Bruno/Californië, VSA. Zodra u met een YouTube-Plugin uitgeruste pagina’s van onze internetaanwezigheid bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube opgebouwd. Daarbij wordt aan de Youtube-server meegedeeld welke speciale pagina van onze internetaanwezigheid door u werd bezocht. In het geval dat u boven in uw YouTube-account bent ingelogd, zou u aldus YouTube de mogelijkheid geven uw surfgedrag rechtstreeks in uw persoonlijk profiel te plaatsen. U kunt deze mogelijkheid van plaatsing ongedaan maken, als u zich vooraf uit uw account uitlogt. Verdere informatie over verzameling en gebruik van uw gegevens door YouTube bekomt u in de daar aanwezige richtlijnen voor de privacy policy onder www.youtube.com.

12. Welke rechten heb ik?

Je hebt bepaalde rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming met inbegrip van het recht om een kopie aan te vragen van de persoonlijke informatie die we over u hebben, als u die schriftelijk bij ons aanvraagt:

12.1. Recht van toegang: het recht om toegang te verkrijgen tot uw informatie (als wij die verwerken), en bepaalde andere informatie (zoals die welke voorzien is in dit privacybeleid);

12.2. Recht op correctie: als uw persoonlijke informatie fout of onvolledig is, heeft u het recht om uw persoonlijke informatie gerectificeerd te krijgen;

12.3. Recht op wissen: dit staat ook bekend als ‘het recht op vergetelheid’ en, eenvoudig gezegd stelt het u in staat om te vragen om het wissen of verwijderen van uw informatie als er geen dwingende reden voor ons is die te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht tot wissen; er zijn uitzonderingen. Wij hebben bijvoorbeeld het recht om door te gaan met het gebruik van uw persoonsgegevens als dat gebruik noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke vorderingen.

12.4. Recht om ons gebruik van uwinformatie te begrenzen: het recht om het gebruik van uw persoonlijke informatie te schorsen of de manier waarop we die kunnen gebruiken te beperken. Denk erom dat dit recht beperkt is in bepaalde situaties: wanneer wij uw persoonlijke informatie aan het verwerken zijn die wij van u verzameld hebben met uw toestemming kunt u alleen vragen om beperking op basis van: (a) onjuistheid van data; (b) waar onze gegevensverwerking onwettig is en je je persoonlijke informatie niet gewist wilt hebben; (c) u hem nodig hebt voor een juridische vordering; of (d) als wij de gegevens niet langer hoeven te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben. Wanneer verwerking beperkt is, kunnen wij uw informatie nog steeds opslaan, maar mogen die verder niet gebruiken. Wij houden lijsten bij van mensen die hebben gevraagd om beperking van het gebruik van hun persoonlijke informatie om er zeker van te zijn dat de beperking in de toekomst wordt gerespecteerd;

12.5. Recht op gegevensportabiliteit: het recht om te vragen dat wij (waar technisch doenlijk) uw persoonlijke informatie verplaatsen, kopiëren of overbrengen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, voor je eigen doeleinden naar andere services;

12.6. Recht van bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke informatie met inbegrip van waar wij die gebruiken voor onze legitieme belangen, directmarketing;

12.7. Recht om geïnformeerd te worden: u heeft het recht om te worden voorzien van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken; en

12.8. Recht om toestemming in te trekken: als u uw toestemming hebt verleend voor iets wat wij doen met je persoonlijke informatie, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken (hoewel als u dat doet, dit niet betekent dat alles wat we tot dan toe met uw persoonlijke gegevens hebben gedaan onwettig is).

De uitoefening van deze rechten is kosteloos voor u, u wordt echter gevraagd uw identiteit te bewijzen met 2 goedgekeurde stukken identificatie. Wij zullen redelijke inspanningen verrichten in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om persoonlijke informatie over u in onze bestanden te leveren, te corrigeren of te wissen.

Om onderzoek te doen of een van je rechten uiteengezet in dit privacybeleid uit te oefenen en/of een klacht in te dienen kunt u contact met ons opnemen door ons te e-mailen of schrijven en wij zullen proberen binnen 30 dagen te antwoorden. Contactgegevens zijn te vinden in sectie 10 hieronder.

Wanneer wij formele schriftelijke klachten ontvangen, zullen wij contact opnemen met de persoon die de klacht heeft ingediend om er gevolg aan te geven. Wij werken samen met de toepasselijke regelgevende autoriteiten, inclusief lokale gegevensbeschermingsautoriteiten, om alle klachten die wij niet direct kunnen oplossen op te lossen.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop een klacht die u indient met betrekking tot uw persoonlijke informatie wordt behandeld door ons, kunt u uw klacht doorverwijzen naar de relevante gegevensbeschermingtoezicht-autoriteit.

15. Waar kunt u een klacht indienen?

U heeft het recht een klacht in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming (zie voor contactgegevens hieronder) of bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, plaats waar u werkt of plaats van de vermeende inbreuk. Of u kunt contact opnemen met onze leidende gegevensbeschermingsautoriteit:

The country commissioner for Data Protection and Freedom of Information of Rhineland-Palatinate
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-Mail:  poststelle@datenschutz.rlp.de

16. Wie is de beheerder en functionaris voor gegevensbescherming?

U kunt de beheerder in de zin van gegevensbeschermingswetten hier vinden

Onze functionaris voor gegevensbescherming is:

Michael Götz
EU Data Protection Officer of PCI
86159 Augsburg
+49 (0) 821 5901-0

15. Privacy van kinderen

Deze website is bedoeld om te worden gebruikt door personen van 18 en ouder. Wij proberen geen informatie te verzamelen over personen jonger dan 18 jaar.

Er behoort geen informatie te worden ingediend of geplaatst op de websites door personen jonger dan 18 jaar. Als zo iemand persoonlijke informatie indient via de websites, zullen wij die informatie wissen zodra we zijn/haar leeftijd hebben opgemerkt en zullen deze daarna niet gebruiken voor welk doel dan ook.

 

 

Zoek naar in productnaam: