DUURZAAM BOUWEN

VOOR EEN GEZOND LEVEN

Bij THOMSIT vast onderdeel van de bedrijfscultuur

In de afgelopen jaren zijn aspecten, zoals duurzaamheid, milieubewustzijn en gezond wonen steeds belangrijker geworden waardoor in de bouwsector een harmonieuze omgang met een zichtbare zorg voor de natuur meer en meer noodzakelijk wordt.

Bij de PCI groep spelen deze zienswijzen, naast een vooruitziende en duurzame bedrijfsvoering en de verantwoorde omgang met de medewerkers, de markt en de maatschappij, al sinds de oprichting van het bedrijf een essentiële rol. Duurzaam gebruik en het streven naar het behoud van ons milieu en onze grondstoffen, maar ook de daaruit voortvloeiende bescherming van milieu en gezondheid heeft voor de PCI groep de hoogste prioriteit.

Grondstoffen & recycling

Vanaf het eerste idee, via de productie tot aan de verpakking zet de PCI groep in op behoud van grondstoffen en op recycling, waarbij het bedrijf het Responsible Care® Management System volgt en daarnaast ook de zelf vastgelegde duurzaamheidscriteria nakomt: geen uitputting van natuurlijke bronnen, niet gevaarlijk, niet giftig en zonder problemen weg te gooien, geen gevaarlijke emissies en eluties (uitspoelingen) en circulair te slopen. Zo is circa 5 procent van de gebruikte materialen afkomstig van gerecyclede of hernieuwbare grondstoffen en circa 55 procent van minerale grondstoffen.

 

Ook bij de verpakking van de producten kiest de PCI groep voor duurzame oplossingen. Het papier van de gebruikte papieren zakken bestaat voor 100 procent uit hernieuwbare grondstoffen uit duurzaam beheerde bossen. Daarnaast bestaat zo’n 200 ton van de kunststofverpakkingen van PCI-producten voor 100 procent uit gerecycled materiaal. Bovendien wordt op de drie locaties Augsburg, Wittenberg en Hamm ongeveer 84 procent van het totale afval (overwegend poederafval) mechanisch hergebruikt voor de productie van betonnen bouwstenen of als opvulmateriaal in de mijnindustrie – in totaal 205 ton per jaar.

Transparantie

Met diverse milieukeurmerken en certificaten zorgt de PCI groep voor de grootst mogelijke transparantie en kan snel en overzichtelijk worden herkend welke producten emissiearm zijn. Behalve aan eigen keurmerken hechten wij ook veel waarde aan certificeringen, zoals bijvoorbeeld het milieukeurmerk EC1 PLUS, Der Blaue Engel of de Europese productverklaring EPD, maar ook aan verklaringen van onafhankelijke instituten.

 

 

 

Om en nabij 82 procent van de THOMSIT-producten is nu al zeer emissiearm en geclassificeerd met het EC1- of EC1 PLUS keurmerk overeenkomstig de GEV-EMICODE®. Bovendien geven wij in onze duurzaamheidsbrochure blijk van transparantie door aan te geven wat PCI verstaat onder duurzaamheid en welke prioriteiten het bedrijf heeft en doelen het zichzelf stelt. De PCI duurzaamheidsbrochure voldoet daarbij aan de 20 criteria die staan beschreven in de erkende rapportagenorm van de Duitse duurzaamheidscode (Deutscher Nachhaltigkeitskodex, DNK). 

Meer informatie over duurzaamheid

Download: Sustainability Report 2020

Download: Certificaat OSO 50001

Zoek naar in productnaam: