TRAININGSPLICHT VOOR

PU-PRODUCTEN!

Hier vind je alle informatie over het werken met producten van THOMSIT in verband met de wijzigingen van de REACH-verordening.

Wat is de nieuwe REACH-verordening?

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) is een verordening van de Europese Unie die is vastgesteld om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen. Op 4 augustus 2020 is de nieuwe REACH-restrictiebijlage ten aanzien van diisocyanaten gepubliceerd in het officiële publicatieblad van de Europese Unie.

Wat zijn de regels voor diisocyanaathoudende PU-producten?

De REACH-verordening stelt dat elke gebruiker die professioneel of industrieel werkt met PU-producten met een diisocyanaatconcentratie > 0,1% vanaf 24 augustus 2023 getraind en gecertificeerd moet zijn.

Het doel van de restrictie is om mogelijke door diisocyanaten veroorzaakte huid- en luchtwegsensibiliseringen te voorkomen. Door diisocyanaten en polyolen te laten reageren ontstaan op polyurethaan gebaseerde lijm- en afdichtingsstoffen, waarvoor volgens de nieuwe verordening veiligheidstrainingen noodzakelijk zijn.

Wat je moet weten over de PU-trainingen!

Op 24 augustus 2023 moeten alle gebruikers die professioneel of industrieel werken met PU-producten met een diisocyanaatconcentratie > 0,1% een training hebben afgerond om deze producten te mogen verwerken. Zo zullen alle gebruikers van PU-houdende lijm- en afdichtingsstoffen in heel Europa vanaf dat moment veilig kunnen werken met diisocyanaten.

 

 

 

Het trainingsprogramma is ontwikkeld door FEICA in samenwerking met de Europese vereniging van producenten van diisocyanaten en polyolen (ISOPA), de vereniging van Europese producenten van alifatische isocyanaten (ALIPA) en meerdere andere brancheverenigingen binnen de polyurethaanindustrie. De trainingen zijn gratis bij gebruik van de code FEICA_21_N12 en kunnen worden afgerond via een onlineplatform.

 

 

 

Om veilig te kunnen werken met THOMSIT – producten voor ondergrond- en lijmtechniek is de trainingsmodule “049 Professionele toepassing/Vloerbedekking en waterdichtingstoepassingen” relevant. De benodigde tijd voor deze training is ca. 45 minuten.

 

 

 

Het is belangrijk dat na afloop van de onlinetraining het certificaat wordt gedocumenteerd om bij een eventuele controle te kunnen bewijzen dat je de training hebt afgerond. Het certificaat krijg je via de mail opgestuurd nadat je de training hebt afgerond.

De belangrijkste zaken op een rijtje

Wie moeten de training volgen?

Alle gebruikers die professioneel of industrieel werken met PU-producten met een diisocyanaatconcentratie > 0,1%.

 

Wanneer moet de training afgerond zijn?

Op 24 augustus 2023.

 

Waar kan ik de training volgen?

Op het online trainingsplatform:

https://isopa-aisbl.idloom.events/index/fabricage-van-mengsels-die-diisocyanaten-bevatten-andere-toepassingen-nl

 

Welke training moet ik volgen om producten van THOMSIT te mogen gebruiken?

De module “049 Professionele toepassing/Vloerbedekking en waterdichtingstoepassingen”:

https://isopa-aisbl.idloom.events/049-nl

 

Zijn er kosten verbonden aan de training?

Met deze code is de training gratis:

FEICA_21_N12

 

Hoe kan ik bewijzen dat ik de training het afgerond?

Nadat je de onlinetraining hebt afgerond, ontvang je een mail met het certificaat. Daarmee kan je bij een controle bewijzen dat je de training hebt gevolgd.

Alles over diisocyanaten!

Diisocyanaten worden met name gebruikt voor de productie van polyurethaanproducten, zoals hard- en zachtschuim, coatings, lijmen, afdichtingsmiddelen en elastomeren. Ze komen in verschillende mate voor in vloeibare en pasteuze producten, reageren echter volledig met het atmosferische vocht en zijn daarom niet meer aanwezig in volledig uitgeharde polyurethaanproducten.

 

 

 

Voor deze producten van THOMSIT geldt de regeling!

 

 

Overige belangrijke links:

Algemeen en contact bij vragen

https://www.feica.eu/PUinfo

 

Alles over de ontwikkelingen rondom de trainingen

www.feica.eu/information-center/feica-papers/

 

Meer informatie over diisocyanaten

https://www.safeusediisocyanates.eu/nl/

Zoek naar in productnaam: