Colofon

Uitgever:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstrasse 11
86159 Augsburg

Postbus 10 22 47
86012 Augsburg
Tel. +49-821-5901-0 
Fax. +49-821-5901-372
E-Mail: thomsit-info@pci-group.eu


Redactie: 

PCI Augsburg GmbH


Directie:

Marc Christian Köppe (voorzitter)
Frank Rösiger


President-commissaris:
Philipp Kley


Bevoegde rechterlijke instantie:

Amtsgericht Augsburg, Handelsregister-Nr.: HRB 6355


BTW-nummer: DE811143409


Concept, programmering, ontwerp: 

PCI Augsburg GmbH
PM/Technische Dokumentatie
Günter Freudenschuß
Tel. +49-821-5901-561 
Fax. +49-821-5901-540


Hosting:

CHT Backup Service GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Str. 6
D-86159 Augsburg


Tel.: +49 (0)821 450414-0


E-Mail: post@cht.de
Web: http://www.cht.de


Informatie betreffende het onlineplatform voor geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een platform (hierna ODR-platform) ingesteld ten behoeve van een onafhankelijke, onpartijdige, transparante, effectieve, snelle en eerlijke buitengerechtelijke onlinebeslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers. Wij zijn wettelijk verplicht, op onze website een link naar het ODR-platform te publiceren en ons e-mailadres te vermelden.

 

De link is: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn niet aangesloten bij een nationale geschillenbeslechtingsinstantie.

Zoek naar in productnaam: