ACHTERAF INGEFREESDE

VLOERVERWARMING

In cement- en calciumsulfaatdekvloeren

Effectieve en snelle oplossing voor geprepareerde oude ondergronden:

  • Op voldoende dikke en dragende cement- en calciumsulfaatdekvloeren
  • Energie-efficiënte vloerrenovatie in de particuliere en commerciële sector
  • De hoogte ten opzichte van aangrenzende onderdelen kan door een lage opbouw worden gehandhaafd (bijv. bij trappen)

Systeemaanbeveling:

1. Dragende cementdekvloer in bestaande gebouwen

Ingefreesd met achteraf geïnstalleerde vloerverwarming

2. THOMSIT TRD 5 – Zelfklevende randisolatiestrook

Voor het aansluitgedeelte tussen vloer en wand, ter voorkoming van akoestische bruggen

3. THOMSIT R 790 – Vul- en voorstrijkmiddel

Als voegenvulmiddel en hechtbrug voor THOMSIT-egaliseermiddelen

4. THOMSIT XXL POWER – Premium-egaliseermiddel

Voor het egaliseren tot 20 mm in één bewerking

5. THOMSIT T 410 – AQUATACK tapijtlijm

Voor alle textiele bedekkingen van vloeren

6. Bijv. textiele vloerbedekking

Door de fabrikant vrijgegeven voor gebruik op warmwatervoerende vloerverwarmingen

Zoek naar in productnaam: